Feb 7, 2014

Tutorial: Glamazon

I got asked to do a pictorial for the Glamazon-makeup, and I had finaly some time (and light) to do so. Yay!
Hope you enjoy!

Jag blev frågan ifall jag inte kunde göra en pictorial på Glamazon-sminkningen, och jag har äntligen haft lite tid (och ljus) att göra den. Yay! Hoppas du gillar't!

 1. Start with adding some primer to your lid and under your eye.
Börja med att lägga primer på ögonlocket, samt under ögat.

 2. Gently push and pat some yellow eyeshadow on with a flat brush.
Tryck och klappa försiktigt på gul ögonskugga med en platt borste..

 3. Use the other side of that same brush to apply some blue shadow.
Använd andra sidan av samma borste för att applicera blå ögonskugga.
¨

 4. With the same flat brush, start blending the yellow and the blue togheter, alternating the different color sides on the brush.
Med samma platta borste, börja tona ihop den gula och blå skuggan, växla mellan de två olika färgsidorna på borsten.

 5. Blend the blue shadow slightly, using a bit of a aqua colored shadow.
Tona lätt ut den blå skuggan, med lite av en aqua-färgad skugga.

 6. Add the same colors, with the same method, under the eye with a small brush. Yellow, blue, blend.
Applicera samma fäger, med samma metod, under ögat med en liten borste. Gul, blå, tona.

 7. Using a small, domed brush, add a hot pink to the crease, and around the blue and let it end under the eye.
Med en liten, rundad borste, applicera en shockrosa i globlinjen, runt det blåa och låt det sluta under ögat.

8. With a fluffy brush, with the tiniest bit of really light pink shadow, blend out the hot pink
Med en fluffig borste, med litelite väldigt ljusrosa skugga, tona ut den shockrosa skuggan.

 9. Aaand under the eye too.
Och under ögat med.

 OPTIONAL 10. Darken the pink with the hot pink, and the blue with a darker blue.
Valfritt! Mörka ned den rosa skuggan med mer shockrosa, och den blå med en mörkare blå.


Add eyeliner, inliner, brows, highlighter and mascara and you are done!
Lägg till eyeliner, inliner, bryn, highlighter och mascara så är du klar!


 The colors and brushes that I used..